Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Investicije za 2021. godinu

Investicije za 2021. godinu

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva u Federaciji BiH za 2021. godinu iznosi 3.797.502 hiljada KM. U odnosu na 2020. godinu, ostvarene investicije u stalna sredstva u 2021. godini su veće za 12,6%.

Posmatrano prema djelatnosti investitora najveće učešće u ostvarenim investicijama u 2021. godini je zabilježeno u sljedećim područjima djelatnosti:
- Prerađivačka industrija (C) 18,1%;
- Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (G) 16,6%;
- Prijevoz i skladištenje (H) 15,3%;
- Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje (O) 9,7%.

 

Podaci preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.