Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

U julu 2019. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda je viši za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks Intermedijarnih proizvoda osim energije je viši za 0,9% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2%. Pad indeksa cijena je registrovan u grupaciji Kapitalnih proizvoda za 0,2% i u grupaciji Energije za 0,1%. U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju indeks cijena se nije mijenjao. Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Prerađivačke industrije je viši za 0,5%. U ostalim područjima indeksi cijena se nisu mijenjali.

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u julu 2019. godine je niži za 0,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2018. godine je niži za 1,4%.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U julu 2019. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu je niži za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je niži za 0,7%, a u odnosu na decembar 2018. godine je niži za 3,0%.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu

U julu 2019. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu je viši za 1,2% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine se nije mijenjao, a u odnosu na decembar 2018. godine je viši za 0,8%.

Podaci su preuzeti sa www.fzs.ba.