Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

III sjednica Savjeta projekta “Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije“


  Četvrtak, Juni 07. 2018

  10:00 h


III sjednica Savjeta projekta "Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" održat će se 07.06.2018. godine (četvrtak) u 10 sati u prostorijama UP FBIH sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti za period april-maj 2018. godine

2. Informacija o pripremi planiranih projektnih aktivnosti za period juni-august 2018. godine

3. Razno


Arhiva