Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

II redovna izborna Skupština Grupacije poslodavaca USK pri UPFBiH


  Četvrtak, Februar 27. 2020

  12:00 h


II redovna izborna Skupština Grupacije poslodavaca USK pri Udruženju poslodavaca FBiH održat će se 27.02.2020. godine (četvrtak) u kompaniji Bihaćka pivovara (ul. Vinička bb) u Bihaću, sa početkom od 12:00 sati.

Grupacija poslodavaca USK pri Udruženju poslodavaca FBiH osnovana je 10. juna 2014. godine u Bihaću.

Grupacija poslodavca USK pri Udruženju poslodavca u FBiH je najreprezentativnija Grupacija poslodavaca u tom kantonu sukladno Zakonu o radu, a što je Rješenjem o reprezentativnosti Grupacije poslodavaca USK kao organizacionog dijela UPFBiH od 08.06.2016. godine potvrdilo Ministarstvo zdravstva rada i socijalne politike USK.


Arhiva