Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

II proširena sjednica UO UPFBiH


Materijale za II proširenu sjednicu Upravnog odbora možete preuzeti u PDF formatu:
 
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa I konstituirajuće sjednice Upravog odbora UP FBiH;
2. Usvajanje Odluke o imenovanju dva zamjenika predsjednika Upravnog odbora;
3. Imenovanje članova Izvršnog odbora UPFBIH;
4. Razmatranje prioritetnih aktivnosti Udruženja poslodavaca u FBiH;
    a) Dokument "Šta poslodavci očekuju od vlasti";
    b) Pitanje povećanja cijene električne energije;
5. Informacija o kolektivnom pregovaranju;
6. Usvajanje Odluke o imenovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora i zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine;
7. Informacija o aktuelnostima vezano za Zakon o minimalnoj plaći;
8. Imenovanje dva predstavnika UPFBIH u Radnu grupu u okviru Projekta IDA ("Inkluzivna dekarbonizacija”)
9. Imenovanje delegacije UPFBiH za sastanak sa predstavnicima Svjetske banke;
10. Tekuća pitanja.