Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca ZDK pri UPFBiH predložila set mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica

Grupacija poslodavaca ZDK pri UPFBiH predložila set mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica
Imajući u vidu stanje u privredi i društvu u cjelini kao posljedicu pandemije korona virusa, Grupacija poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH je utvrdila prijedlog mjera za pomoć poslodavcima i radnicima u realnom sektoru.

1. Formirati fond za pomoć privredi, sa inicijalnim sredstvima u iznosu od jedan posto ovogišnjeg budžeta kantona. Očekujemo da će u ovaj fond sredstva uplatiti i viši nivoi vlasti kao i brojne međunarodne finansijske istitucije. Na sredstva iz fonda, po određenim kriterijima koje bi dogovorili socijalni partneri, imale bi pravo one firme koje ne otpuste radnike i ulože vlastita sredstav za zaštitu radnih mjesta i sredstva za prevenciju od pandemije. Sredstva bi se koristila isključivo za očuvanje zaposlenosti, neto plaće, doprinose i sredstva zaštite. Pod posebnim uslovima sredstva bi se mogla koristiti i za saniranje štete nastale kao posledica mjera državnih organa u prevenciji korona virusa. Prioritetno sredstva bi trebalo koristiti za isplatu doprinosa uposlenicima i to za mjesece mart, april i maj. Poslodavci bi uplatili 80 posto neto plaća uposlenicima za te mjesece. Sve to pod uslovom da nema otpuštanja radnika. Ta bi sredstva išla samo za plaće onih radnika koji ne rade. Pravilnik za raspodjelu sredstava iz fonda treba da usaglase socijalni partneri, Vlada, poslodavci i sindikati.
2. Uvesti moratorij za sva parafiskalna davanja koji su izvorni prihodi Kantona.
3. Pomoći poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu.