Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca SBK pri UPFBiH uputilo prijedlog seta mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica

Grupacija poslodavaca SBK pri UPFBiH uputilo prijedlog seta mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica
Upravni odbor Grupacije poslodavaca SBK pri UPFBiH uputio je ministru prirede SBK Nisvetu Hrnjiću, a koji obavlja i funkciju predsjednika Kriznog štaba pri Ministarstvu privrede SBK, prijedlog seta mjera za pomoć privredi.

U dopisu se navodi da pandemija koronavirusa već ostavlja teške ekonomske posljedice, te da je proizvodnja u nekim kompanijama potpuno obustavljena ili značajno smanjena, a da je repromaterijala, posebno onog koji se uvozi, skoro ponestalo. Poseban problem predstavlja transport, jer kamioni na granici čekaju do pet dana, te stoga kupci u inozemstvu odlažu prijem roba i proizvoda koje su ugovorili sa bh. firmama. Kompanije su primorane jedan broj radnika poslati na godišnje odmore, dok je jedan broj radnika u izolaciji.

Grupacija poslodavaca SBK pri UPFBiH, kako ne bi došlo do mnogo većih posljedica i kako bi se negativni trend usporio, predložila je Kriznom stabu i Vladi SBK da se odmah pristupi formiranju kantonalnog fonda za pomoć privrednim društvima koja trpe zbog novonastale situacije.

Predloženo je da se razmotri da sredstva u fondu Zavoda za zašosljavanje, eventualne grantove za bilo koje namjene, sredstva namijenjena za kulturu, sport, održavanju puteva, kao i općinska sredstva za različite namjene, a u ovom momentu su sekundarne usmjere za podršku proizvodnim firmama.
 
Članovi UO smatraju da bi hitno, u koordinaciji sa federalnim i državnim nivoima vlasti, donijeti mjere koje uključuju:

-subvencioniranje doprinosa i poreza na plate
-subvencioniranje dijela plaća
- hitno smanjenje doprinosa i poreza na plate
- smanjenje cijena električne energije,
- odgodu plaćanja električne energije na minimalno 30 dana,  
- odgodu plaćanja PDV-a na minimalno 30 dana,
- odgodu plaćanja trupaca, uglja i ostalih domaćih resursa kojima upravljaju javna preduzeća na rok do 60 dana,
- odmah ukinuti plaćanja određenih taksi i nameta

U dopisu se također navodi da Grupacija poslodavaca SBK pri UPFBiH neumorno sugerira da se radnici ne otpuštaju, te da, izuzev pojedinačnih slucajeva, do toga nije dolazilo, već da poslodavci imaju veliko razumijevanje za svoje zaposlenike, odnosno, insitiraju dosljednom provođenju mjera koje propisuju državni organi i osiguravaju dovoljno sredstava za preventivnu zaštitu zdravlja.