Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Goražde - Javna rasprava o Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dobit


  Četvrtak, Novembar 09. 2017

  11:00 h


Goražde - Javna rasprava o Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dobit Na inicijativu velikog broja privrednih društava sa područja FBiH, Udruženje poslodavaca FBiH, Privredna komora FBiH, FIPA, Vijeće stranih investitora i Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK), organizira se Javna rasprava po prijedlogu Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit, koja će se održati 09. novembra 2017. godina u konferencijskoj sali restorana „Drinska bašta" Goražde, ulica Omladinska bb, u 11:00 sati.

Arhiva