Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Goražde - Edukacijsko-konsultativni sastanak o tržišnom snabdijevanju električnom energijom i aktuelnim trendovima na tržištu


  Ponedjeljak, April 15. 2019

  11:00 h


S obzirom na dešavanja u posljednjih nekoliko mjeseci, a vezano za ugovaranje snabdijevanja električnom energijom na otvorenom tržištu električnom energijom, Udruženje poslodavaca FBiH u saradnji sa JP Elektorprivredom BiH u narednom periodu organizuje edukacijsko-konsultativne sastanke sa poslodavcima, a kako bi se podijelile informacije o tržišnom snabdijevanju električnom energijom i aktuelnim trendovima na tržištu.

Edukaciju bi držali zaposlenici Sektora za snabdijevanje, a istoj bi ispred EPBiH učestvovali izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu, rukovodilac Sektora za snabdijevanje sa saradnicima, direktor podružnice i rukovodilac djelatnosti snabdijevanja sa saradnicima.

Sastanak će se održati 15. aprila 2019. godine u „Biznis centar" Goražde, ulica Sinan paše Sijerčića 19, Goražde, sa početkom od 11:00 sati.

Arhiva