Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dodjela priznanja za najbolje rangiranje kompanije "100 najvećih"


  Srijeda, Septembar 26. 2018

  19:00 h


Događaj "100 najvećih" održat će se 26.09.2018. godine u 19:00 sati, u Hotelu Hills, Sarajevo.

Arhiva