Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dnevni red 24. sjednica UO


Na osnovu člana 27. Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, sazivam

24 SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Upravnog odbora UPFBIH;
Razmatranje materijala za 75.sjednicu ESV-a;
Razmatranje prjedloga Kodeksa profesionalne etike UPFBiH;
Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za članstvo;
Imenovanje članova Savjetodavnog odbora Agencije za rad i zapošljavanje BiH;
Tekuća pitanja

Sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH će se održati, dana 21.12.2010. godine, sa početkom u 12:00 sati u prostorijama «ASA-HOLDING» ( Bulevar Meše Selimovića 16. ) u Sarajevu.

3. Razmatranje prjedloga Kodeksa profesionalne etike UPFBiH;
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za članstvo;
5. Imenovanje članova Savjetodavnog odbora Agencije za rad i zapošljavanje BiH