Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dnevni red 19. sjednice UO


Na osnovu člana  27. Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, sazivam

19 SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM


Usvajanje zapisnika sa 18. i vanredne sjednice Upravnog odbora UPFBIH;
Izvještaj o izvršenim zaključcima sa prethodnih sjednica U.O. - izvjestilac Alija Remzo Bakšić;
Razmatranje Prednacrta Zakona o radu;
Razmatranje Izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
Razmatranje Izvještaja o radu ESV-a za 2009. godinu.
Razmatranje izvještaja o finansijskom poslovanju ESV-a za 2009.godinu;
Informacija o izradi web stranice za APBIH i UPFBiH;
Informacija o pokretanju izrade News-lettera;
Tekuća pitanja

XIX sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH će se održati, dana 25.05.2010. godine, sa početkom u 11:00 sati u prostorijama«ASA-HOLDING» ( Bulevar Meše Selimovića 16.) u Sarajevu.  

Nadamo se da ćete uskladiti svoje obaveze i planirati obavezno prisustvo na 19. sjednicu Upravnog odbora.

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite na fax: 033/264 831 ili putem e-maila: upfbih@bih.net.ba, a  eventualnu spriječenost obavezno najavite.
Prilog: Zapisnik sa 19. sjednice, Primjedbe na prednacrt zakona o radu možete preuzeti ispod
3. Razmatranje Prednacrta Zakona o radu;
4. Razmatranje Izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju
5. Razmatranje Izvještaja o radu ESV-a za 2009. godinu.
7. Informacija o izradi web stranice za APBIH i UPFBiH;
Zapisnik sa 19. sjednice
Primjedbe na prednacrt zakona o radu