Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dnevni red 18. sjednice UO


Na osnovu člana  27. Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, sazivam

18 SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM


Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora UPFBIH;
Izvještaj o izvršenim zaključcima sa prethodne sjednice U.O. - izvjestilac Alija Remzo Bakšić;
Informacijama o zaključcima sa prethodne sjednice ESV-a i rasprava o predloženim materijalima po svim tačkama dnevnog reda za 68-u sjednicu ESV-a sa prijedlogom zaključaka – izvijestilac Predrag Čović;
Utvrđivanje vremena, mjesta, dnevnog reda i sastava 9. redovne Skupštine UPFBIH-izvjestilac Nihad Imamović;
Razmatranje materijala za 9 redovnu Skupštinu Udruženja poslodavaca FBiH;  
Razmatranje i usvajanje  Prijedloga Izvještaja o radu U.O. UPFBiH za 2009. godinu; izvjestilac Nihad Imamović;
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Izvještaja delegacije ESV-a za 2009 godinu; izvjestilac Predrag Čović;
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Finansijskog izvještaja UPFBiH za 2009. godinu; izvjestilac Alija Remzo Bakšić;
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Programa rada UPFBiH za 2010. godinu; izvjestilac Nihad Imamović;
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Finansijskog plana UPFBiH za 2010. godinu; izvjestilac Alija Remzo Bakšić;
Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o visini članarine; izvjestilac Mladen Pandurević;
Razmatranje i usvajanje Nacrta Statuta  o izmjenama i dopunama Statuta; izvjestilac Mladen Pandurević;   
Predlaganje Skupštini za izbor:  
predsjednika i dva zamjenika predsjednika Skupštine
2 člana Ekonomsko socijalnog vijeća u FBiH
Tekuća pitanja

XVIII sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH će se održati, dana 30.03.2010. godine, sa početkom u 11:00 sati u prostorijama«ASA-HOLDING» ( Bulevar Meše Selimovića 16.) u Sarajevu.  Nadamo se da ćete uskladiti svoje obaveze i planirati obavezno prisustvo na 18 sjednicu Upravnog odbora.
Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite na fax: 033/264 831 ili putem e-maila: upfbih@bih.net.ba, a  eventualnu spriječenost obavezno najavite.

Prilog: ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OKU , Zapisnik sa 18. sjednice možete preuzeti ispod
2. Izvještaj o izvršenim zaključcima sa prethodne sjednice U.O.
ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OKU
Zapisnik sa 18. sjednice