Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dnevni red 16. sjednice UO


Na osnovu člana  27. Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, sazivam

XVI SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

Usvajanje zapisnika sa 14. i 15. sjednice UO;
Usvajanje Izvještaja o izvršenim zaključcima sa 15. sjednice UO UPFBiH- izvjestilac Alija Remzo Bakšić;
Informacijama o zaključcima sa prethodne sjednice ESV-a i rasprava o predloženim materijalima po svim tačkama dnevnog reda za 66-u sjednicu ESV-a sa prijedlogom zaključaka – izvijestilac Mladen Padndurević;
Informacija o Zakonu o fiskalnim sistemima-izvjestilac Mladen Pandurević;
Informacija o sastanku sa direktorom Inspektorata FBiH - izvjestilac Mladen Pandurević;
Rasprava o Prijedlogu Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH - izvjestilac Mladen Pandurević;
Informacija o protokolu o saradnji sa Zavodom za zapošljavanje FBiH –izvjestilac Remzo Bakšić;
Rasprava i utvrđivanje datuma za održavanje IX Redovne Skupštine Udruženja poslodavaca u FBiH.  
Tekuća pitanja

XVI sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH će se održati, dana 26.01. 2010. godine, sa početkom u 11:00 sati u prostorijama«ASA-HOLDING» ( Bulevar Meše Selimovića 16.) u Sarajevu.  

Nadamo se da ćete uskladiti svoje obaveze i planirati obavezno prisustvo na XVI sjednicu Upravnog odbora.Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite na fax: 033/264 831 ili putem e-maila: upfbih@bih.net.ba, a  eventualnu spriječenost obavezno najavite.

Prilog: Zapisnik sa 16. sjednice možete preuzeti ispod.
Zapisnik sa 16. sjednice