Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dan otvorenih vrata u Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije u Velešićima i u kompaniji Centrotrans Sarajevo


  Četvrtak, Decembar 20. 2018

  12:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH implementira Projekat „Promocija dualnog obrazpvanja putem pilot projekta i edukacije" u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", sarajevskim općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta "Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH", finansira Europska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

U sklopu Projekta planirano je održavanje manifestacije Dana otvorenih vrata gdje će budući učenici i njihovi roditelji imati priliku upoznati se sa profilom zanimanju srednjih strukovnih zanimanja koje te škole obrazuju, a u kompaniji Centrotrans dd Sarajevo informisati se o načinu obavljanja praktične obuke.

Dan otvorenih vrata održat će se 20.12.2018. godine (četvrtak) sa početkom od 12:00 sati u Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije u Velešićima, a potom i u kompaniji Centrotrans Sarajevo.

Arhiva