Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Biznis agenda 2022: Prioritetne preporuke za rješavanje ključnih problema privatnog sektora


  Srijeda, Juni 22. 2022

  12:00 h


Centri civilnih inicijativa (CCI) organizuju konferenciju pod nazivom „Biznis agenda 2022: Prioritetne preporuke za rješavanje ključnih problema privatnog sektora" koja će se održati u srijedu, 22.06.2022. godine u hotelu Courtyard by Marriott u Sarajevu sa početkom u 12:00 sati.

CCI su u proteklom periodu održali tri sastanka Radne grupe sa predstavnicima/cama biznis sektora, čiji je cilj bio sagledati ključne probleme sa kojima se suočava privatni sektor u BiH, te na osnovu toga doći do prioritetnih rješenja za navedene probleme i u konačnici kreirati policy prijedlog.

S tim u vezi, cilj konferencije je javno predstavljanje prioritetnih rješenja koje smo definisali na sastancima Radne grupe, te otvaranje kvalitetne diskusije na ovu temu. Prijedlozi prioritetnih rješenja obuhvataju oblasti poreske politike, tržišta rada, unapređenja poslovnog ambijenta i kratkoročnih anitkriznih mjera. Konferenciji će prisustvovati predstavnici/ce vlasti na nivoima Federacije BiH, Republike Srpske i Kantona Sarajevo, predstavnici/ce biznis sektora, institucija, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, te medija.

Svoje učešće potvrdite na broj telefona 063 396 518 ili na e-mail adresu emina@ccibh.org najkasnije do 17.06.2022. godine. Kontakt osoba je Emina Ćatić.

Arhiva