Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatan seminar za obrtnike: Samostalno vođenje poslovnih knjiga obrtnika


  Subota, Februar 11. 2023

  10:00 h


Obrtnička Komora KSB/SBK organizira besplatni seminar na temu samostalno vođenje poslovnih knjiga obrtnika koji je namijenjen postojećim obrtnicima.

Seminari će se održati:
  • Kiseljak, 19.01.2023. Centar za poslovne studije CEPS učionica (broj 3 za prvom spratu) - od 10:00 sati
  • Bugojno, 24.01.2023. Sala Općine Bugojno - od 10:00 sati
  • Travnik, 11.02.2023. Sala Općine Travnik - od 10:00 sati

Tokom seminara će se obraditi sljedeće teme:
  • Vođenje poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika
  • Obračun doprinosa, plaća i ostalih naknada
  • Blagajna
  • Šta inspektori traže u kontrolama
  • PDV evidencije
  • Praktični rad

Predavači su certificirane računovođe s više godina iskustva.

Broj mjesta je ograničen, a svoju prijavu možete izvršiti na: okomoraksbsbk@gmail.com

Prijava treba da sadrži naziv obrta, ime vlasnika, sjedište i klasifikaciju djelatnosti.

Broj telefona: 030/871-622

Arhiva