Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatna radinionica "GDPR uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH"


  Utorak, Februar 14. 2023

  09:45 h


VTK/STK BiH i Konrad Adenauer Stiftung Vas pozivaju na radionicu "GDPR uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH” koja će biti održana 14.2.2023. godine u prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo sa početkom od 09:45 sati.

Fokus radionice je na aspektima praktične primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, s ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog propisa. U skladu sa zahtjevima EU Uredbe (GDPR), obaveza pravnih lica je uspostava primjerenih modaliteta postupanja s različitim vrstama ličnih podataka koji se prikupljaju tokom svakodnevnog poslovanja. Na radionici će biti prezentiran sistematiziran sažetak praktičnih informacija, koje su relevantne za primjenu zakonskih rješenja. Učesnici će imati priliku da, kroz primjere iz prakse, odaberu najoptimalniji model pravilne primjene i pristup prilagođen svojoj organizaciji/kompaniji.

Učešće na edukaciji je besplatno.

Prijavu na edukaciju možete izvršiti ispunjavanjem ONLINE PRIJAVNOG OBRASCA najkasnije do 10.2.2023. godine do 16.00.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.

Poziv

Arhiva