Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatna edukacija "Početak primjene NCTS u BiH"


  Utorak, August 09. 2022

  12:00 h


Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji s Upravom za indirektno oporezivanje (UIO), organizira edukaciju na temu "Početak primjene NCTS u Bosni i Hercegovini" koja će se održati u prostorijama VTK BiH u Sarajevu (velika sala u prizemlju), ulica Branislava Đurđeva 10, 09.08.2022. godine, od 12:00 do 14:00 sati.

Cilj edukacije je osigurati što bolju spremnost poslovne zajednice u BiH za novi elektronski bezpapirni način podnošenja dokumenata u IS UIO i upoznati učesnike u carinskom postupku na šta trebaju biti spremni od 01.08.2022. godine, kada počinje primjena novog Zakona o carinskoj politici u BiH, koji propisuje carinu bez papira tj. podnošenje carinskih deklaracija u IS UIO putem digitalno potpisanog dokumenta.

UIO je prvo državno certificirano tijelo za izdavanje kvalifikovanog digitalnog potpisa u BiH, te su se stekli uslovi da učesnici u carinskom postupku mogu da obezbjede digitalni potpis za podnošenje carinskih deklaracija. Prva carinska procedura digitalno potpisana biće provoz, te svi obveznici koji imaju pomenutu carinsku proceduru u svom poslovnom procesu dužni su da primjenjuju odredbe novog Zakona o carinskoj politici.

Učešće na edukaciji je besplatno za predstavnike bh. poslovne zajednice koji izvrše prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca, najkasnije do četvrtka, 04.08.2022. godine do 12:00 sati. Broj učesnika na edukaciji je ograničen, zbog čega se preporučuje blagovremena prijava učešća.

Program edukacije sa satnicom, temama i predavačima možete pronaći u pozivnom pismu.

Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirajte edukacija@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-200 i 033/566-204.

Arhiva