Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatna dvodnevna radionica "Priprema i pisanje koncept nota i projekata domaćih i inostranih donatora"


  Petak, Juli 16. 2021

  09:00 h


Privredna komora FBiH u okviru projekta "SBA u BiH" (aktivnosti za ekonomsko osnaživanje žena), uz podršku Agencije za razvoj preduzeća Eda, poziva poduzetnice i sve zainteresirane na besplatnu dvodnevnu radionicu "Priprema i pisanje koncept nota i projekata domaćih i inostranih donatora”, koja će se održati online, 15. i 16.07.2021. godine.

Kako bi se dobila sredstva iz domaćih i inostranih fondova, nužno je kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uslove predmetnog poziva, pazeći pri tome na sve detalje vezane uz strukturu i logiku prijave, te prikladnu projektnu terminologiju.

Cilj radionice je proći kroz sve elemente pripreme projekta, izrade aplikacije sa posebnim osvrtom na eliminatorne stavke, te kako iz projektne ideje-koncepta projekta  preći u kvalitetnu projektnu aplikaciju, koja pri tome zadovoljava uslove poziva.

Kome je namijenjena obuka?
  • Poduzetnicama
  • Pokretačima biznisa koji žele ponuditi nov proizvod ili uslugu,
  • MSP koje imaju namjeru pokrenuti neku novu inicijativu ili novi projekt prema raspisanom projektnom pozivu,
  • Osobama koje rade na pisanju projektnih prijedloga i gotovih projektnih aplikacija,
  • Svim zainteresovanim koje zanima tema pisanja projekata.

Pomoću ovih informacija polaznici će dobiti neophodna znanja i vještine kako strukturirati projektnu aplikaciju, kako prikazati problem koji žele riješiti projektom, kako napisati konkretne i specifične ciljeve koje će isporučiti projekat sa osvrtom na izvodljivost i održivost projekta.

Za učešće na radionici potrebno je poslati svoje kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj, naziv kompanije, adresa, mjesto) na email adresu a.karahasan@kfbih.com ili a.hodzic@kfbih.com, do srijede 14.07.2021. godine, do 14h. Više informacija dostupno je putem kontakt broja: +387 33 566 333 Anela Karahasan ili +387 33 566 308 Armin Hodžić.

Detaljna agenda sa satnicom će biti dostavljena učesnicima po prijavi učešća.

Arhiva