Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

8. Međunarodna energetska konferencija: Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva


  Utorak, Februar 27. 2018

  08:00 h


27.02.2018. | Zagreb, Hotel Westin

Sudjelujte u dinamičnim raspravama i kvalitetno se informirajte o novitetima i raspoloživosti drvne sirovine. Konferencija omogućuje susret s potencijalnim domaćim i stranim partnerima i ulagačima u područje biomase te pruža kontakt s dobavljačima najnovijih tehnologija, kao i sa stručnjacima specijalistima za energetske, tehnološke i komercijalne aspekte korištenja biomase.

AKTUALNE TEME:

 • Direktiva REDII i tržišni položaj biomase i drvnih goriva
 • Nove tehnologije
 • Nedostatak kvota za kogeneracije
 • Uvođenje trošarina na OIE
 • Trendovi izvoza peleta i biomase
 • Zakonska regulativa i usklađenost s EU
 • Biomasa i EU programi
 • Drvna sirovina i poljoprivredni ostatak

TKO SUDJELUJE?

 • Proizvođači biomase, drvnog i poljoprivrednog peleta i bioplina
 • Drvoprerađivačke i šumarske tvrtke
 • Dobavljači tehnologija
 • Domaće i EU institucije energetskog sektora
 • Predstavnici županija, gradova i općina
 • Projektanti i ulagači
 • Sveučilišta, instituti i R&D
 • Komore, strukovne udruge i NGO

Ključni predavači:

 • Eric Vial, European Pellet Council, predsjednik
 • Remigijus Lapinskas, World Bioenergy Association, predsjednik
 • Raoul Cvecic Bole, CROBIOM - Hrvatska udruga biomase, predsjednik

Uključite se u rad konferencije, informirajte se o novim trendovima, tehnologijama i inovacijama, ili predstavite Vaša iskustva i sudjelujte u raspravama o provođenju postojećih i donošenju novih zakonskih okvira kako bi se u konačnici povećalo iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

Više informacija na www.wood-energy.info / info@drvnipelet.hr


Arhiva