Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

35. Međunarodni sajam mašina za tekstilnu industriju ITM 2022 i Buyer Mission Program


  Utorak, Juni 14. 2022

  10:00 h


Ured savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu obavještava da će se u periodu od 14. do 18.juna 2022. godine u Istanbulu održati 35. Međunarodni sajam mašina za tekstilnu industriju ITM 2022.

U okviru pomenutog sajma u periodu 13. - 16. juni 2022 godine održat će se Buyer Mission Program za strane kompanije posjetioce tokom kojeg će biti održani B2B bilateralni susreti sa turskim privrednicima i posjeta sajmu.

Učesnicima (po jedan predstavnik kompanije) gore pomenutog Programa bit će plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika, odnosno engleski, njemački ili francuski, te trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje o kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu ekonomskog savjetnika Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do 26. maja 2022 godine na broj faksa: 033/ 208 – 562 ili putem maila saraybosna@ticaret.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore navedenom Programu.

Aplikacioni formular

Arhiva