Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XVII Skupština Udruženja poslodavaca FBiH


  Srijeda, April 04. 2018

  12:00 h


XVII Skupština Udruženja poslodavaca FBiH održat će 04. aprila 2018. godine u kongresnoj sali Hotela Terme (Hoteli Ilidža), Hrasnička cesta 14, sa početkom od 12:00 sati.

Arhiva