Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

EU4Business - za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju


  Petak, Oktobar 26. 2018

  11:00 h


EU4Business je projekat koji podržava razvoj privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Direktni korisnici finansijske podrške su domaće kompanije, farmeri/poljoprivrednici i poduzetnici. Također, projekat doprinosi reformskim procesima u BiH te stvaranju boljeg poslovnog okruženja.

Ukupno 10 miliona eura namijenjeno je razvoju privatnog sektora u BiH putem dodjele bespovratnih sredstava. Pored direktne pomoći, EU4Business projekat će pružiti i tehničku pomoć institucijama i budućim korisnicima u jačanju njihovih kapaciteta.

U cilju što boljeg informisanja i većeg uključenja potencijalnih korisnika u projekat, EU4Business tim organizuje 6 informativno-promotivnih skupova u 6 različitih lokacija u BiH tokom oktobra 2018. godine.

Srdačno Vas pozivamo da propratite informativno-promotivne skupove EU4Business projekta, koji će se održati u

  • utorak, 16.10.2018. godine, od 11:00 do 13:00, u Doboju, Sala Skupštine grada Doboja
  • srijeda, 17.10.2018. godine, od 11:00 do 13:00, u Brčko Distriktu BiH, Hotel Jelena, Brčko
  • petak, 19.10.2018. godine, od 11:00 do 13:00, u Mostaru, Hotel Mepas, Mostar,
  • utorak, 23.10.2018. godine, od 11:00 do 13:00, u Banja Luci, Hotel Bosna, Banja Luka
  • srijeda, 24.10.2018. godine, od 11:00 do 13:00, u Bihaću, Hotel Emporium, Bihać
  • petak, 26.10.2018. godine, od 11:00 do 13:00 u Graždu, Hotel Behar, Goražde

Prisutnima će se obratiti implementacijski tim EU4Business projekta.

U periodu od aprila 2018. do marta 2022. godine, Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1.1 miliona eura) zajednički sufinansiraju ovaj projekat, a provode ga GIZ, UNDP i ILO u saradnji sa domaćim institucijama.


Arhiva